Entelektüel Nasıl Yazılır TDK ? Entelektüel Mi Entellektüel Mi ?

entelektüel nasıl yazılır tdk

Entellektüel Kelimesinin TDK Doğru Yazımı Nedir?

“Entellektüel” kelimesinin doğru yazımı, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından kabul edilen ve dil kurallarına uygun olan yazımıdır. Bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir: “entelektüel.”

Lütfen dikkat edin ki kelimenin doğru yazımı zaman zaman değişebilir veya dil kurallarına uygun farklı yazım biçimleri kabul edilebilir, bu yüzden dil kurallarındaki güncellemelere ve TDK‘nin resmi açıklamalarına dikkat etmek önemlidir.

Entelektüel Kelimesinin Anlamı

“Entelektüel” kelimesi, genellikle düşünsel faaliyetleri, bilgiyi ve zihinsel kapasiteyi vurgulayan bir terim olarak kullanılır. Bu kelimenin anlamı bağlamına göre değişebilir, ancak genellikle aşağıdaki anlamları ifade eder:

 1. Zihinsel olarak aktif ve düşünceyi önemseyen bir kişi: Entelektüel terimi, genellikle fikirleri, bilgiyi ve düşünceyi derinlemesine inceleyen, eleştirel düşünme yeteneği gelişmiş olan kişileri tanımlamak için kullanılır. Entelektüeller, genellikle toplumsal, kültürel veya siyasi meselelere ilgi gösteren ve bu konularda tartışmaları tetikleyen kişiler olarak bilinirler.
 2. Akademik veya entelektüel çalışmalarla ilgilenen kişi: Entelektüel kelimesi, genellikle bilimsel araştırmalar, sanat, edebiyat veya felsefe gibi entelektüel uğraşlarla ilgilenen kişileri ifade etmek için kullanılır. Bu kişiler, genellikle karmaşık konuları anlama ve analiz etme yeteneklerine sahiptirler.
 3. Kültürel bir figür veya etkili bir düşünür: Entelektüel kelimesi, toplumun düşünsel gelişimine katkıda bulunan, önemli fikirleri öne süren veya kültürel olarak etkili olan kişileri tanımlamak için kullanılabilir. Bu kişiler, yazıları, konuşmaları veya diğer eserleri aracılığıyla toplumu etkileyebilirler.

Bu terim, farklı bağlamlarda farklı anlamlar taşıyabilir, ancak genel olarak düşünce ve zihinsel aktivite ile ilişkilendirilir.

Türk Dil Kurumu’na Göre Entelektüel Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından kabul edilen ve doğru yazım kurallarına uygun olan kelime “entelektüel” şeklinde yazılır. Dolayısıyla, “entellektüel” kelimesini doğru bir şekilde yazmak için “entelektüel” kelimesini kullanmalısınız.

Entelektüel Kelimesinin Yanlış Yazımları

“Entelektüel” kelimesinin yanlış yazımları aşağıdaki gibi olabilir:

 1. Entellektül
 2. Enteleküel
 3. Enteletküel
 4. Entelektüal
 5. Entelktüel

Ancak doğru ve kabul edilen yazımı “entelektüel”dir. Bu kelime, bir kişinin bilgi ve entelektüel yeteneklere sahip olduğunu ifade eden bir sıfat olarak kullanılır. Türk Dil Kurumu tarafından da kabul edilen bu doğru yazımı kullanmanız önemlidir.

Entelektüel Kelimesinin Kökeni ve Kullanımı

entelektüel nasıl yazılır

“Entelektüel” kelimesinin kökeni, Türkçeye Fransızcadan geçmiş bir terimdir. Bu kelimenin kökeni ise Antik Yunancaya dayanır. “Entelekheia” veya “entelekhia” olarak yazılan bu kelime, “entelekhēs” kelimesinden türetilmiştir. “Entelekhēs,” “entele” (içinde olan) ve “ekhō” (sahip olmak, taşımak) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Bu kelime, Aristoteles’in felsefesinde özellikle önemli bir rol oynar.

Aristoteles’e göre, bir şeyin “entelekhia”si, o şeyin içsel potansiyelini gerçekleştirmesi anlamına gelir. Yani bir nesnenin veya varlığın, sahip olduğu özgün yetenekleri ve amaçları doğrultusunda tam anlamıyla gelişmesi veya gerçekleşmesi demektir. Entelekhia, Aristoteles’in teleolojik (amaçsal) felsefesinde önemli bir kavramdır ve bir şeyin nihai amacına veya tamamlanmışlığına ulaşması olarak yorumlanır.

Daha sonra, bu terim Latincede “entelechia” olarak kullanılmış ve sonunda Fransızcaya geçmiştir. Fransızcada “intellectuel” olarak yazılırken, Türkçeye de “entelektüel” şeklinde adapte edilmiştir. Bu kelime, genellikle fikirleri ve bilgileriyle öne çıkan, düşünce ve kültürle ilgilenen kişileri tanımlamak için kullanılır.

Entelektüel Kelimesinin Farklı Alanlardaki Kullanımları

“Entelektüel” kelimesi, farklı bağlamlarda kullanıldığında farklı anlamlar taşıyabilir ve çeşitli alanlarda farklı anlamlarla ilişkilendirilmiştir. İşte “entelektüel” kelimesinin farklı alanlardaki kullanımlarından bazıları:

 1. Felsefe ve Metafizik: Aristoteles’in “entelektüel” terimi, bir şeyin içinde bulunduğu potansiyel durumun gerçekleştirilmiş hali anlamına gelir. Örneğin, bir tohumun içinde bulunan potansiyel bitki, büyüyüp geliştiğinde entelektüel olarak kabul edilir.
 2. Sanat ve Kültür: Entelektüel kelimesi, sanatçıları, yazarları, düşünürleri ve kültürel üretkenlikle ilgilenen insanları tanımlamak için kullanılır. Bir kişi “entelektüel” olarak kabul edildiğinde, genellikle bu kişinin derin düşünme yeteneğine, bilgi birikimine ve yaratıcı düşünceye sahip olduğu anlaşılır.
 3. Sosyoloji ve Toplum Bilimleri: Entelektüel, toplumun fikri ve kültürel yaşamını etkileyen kişileri veya grupları tanımlamak için kullanılır. Bu bağlamda, entelektüeller, fikirleri, değerleri ve toplumun gelişimine katkılarıyla bilinen kişilerdir.
 4. Politika ve Aktivizm: Entelektüel terimi, politika alanında etkili olan veya toplumsal sorunlara dair düşüncelerini aktif olarak dile getiren kişileri tanımlamak için kullanılabilir. Entelektüel aktivistler, fikirlerini politika ve toplumun gelişimine katkıda bulunmak için kullanır.
 5. Eğitim ve Akademik Alanlar: Eğitim ve akademik alandaki entelektüel kelimesi, öğrencileri veya akademik çalışma yapan kişileri tanımlamak için kullanılabilir. Bu bağlamda, entelektüel gelişim, öğrenme süreci ve bilgi edinme ile ilgilidir.
 6. Medya ve İletişim: Entelektüel terimi, medya içeriklerini oluşturan veya yorumlayan kişileri tanımlamak için kullanılabilir. Entelektüel düşünce, medya analizi ve eleştirisi gibi konularla ilişkilendirilir.
 7. Ekonomi: Bazı ekonomi bağlamlarında, entelektüel sermaye terimi kullanılır. Bu, bir kişinin veya topluluğun bilgi, deneyim ve eğitim gibi entelektüel kaynaklarına atıfta bulunur.

Entelektüel kelimesi, genel olarak fikirsel, düşünsel veya bilgiyle ilgili bir bağlamda kullanılır ve bu bağlama göre farklı anlamlar kazanır. Bu nedenle, kullanıldığı bağlama göre değişen bir terimdir ve çok çeşitli alanlarda kullanımı bulunmaktadır.

Entelektüel Kelimesinin İngilizce Karşılığı

“Entelektüel” kelimesinin İngilizce karşılığı “intellectual” veya “intellect” olarak yazılır.

Bu terim, zihinsel yetenekleri gelişmiş olan veya entelektüel çalışmalara ilgi gösteren bir kişiyi tanımlamak için kullanılır.

Entelektüel Nedir ?

“Entelektüel,” genellikle yüksek düzeyde bilgi sahibi, düşünce ve kültürel konularla ilgilenen, eleştirel düşünen ve toplumsal meselelere duyarlı bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Entelektüel kelimesi, bilgi, düşünce ve kültürle ilgilenen bir kişiyi ifade etmek için kullanılırken, entelektüellik ise bu tür düşünsel ve kültürel faaliyetleri ifade eder.

Entelektüeller, genellikle kitaplar, sanat, felsefe, bilim, politika ve toplumsal konularla ilgilenirler. Entelektüel dünyası, farklı düşünce akımları, ideolojiler ve kültürel akımlarla şekillenebilir.

Ayrıca, entelektüeller toplumsal değişim için seslerini yükseltebilirler ve toplumsal meseleler hakkında kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışabilirler.

Entelektüel terimi, kişinin bilgiye açık olma, eleştirel düşünme yeteneği, sorunları analiz etme yeteneği ve toplumsal sorumluluk hissi gibi özellikleri çağrıştırır.

Ancak entelektüellik, herhangi bir özel eğitim veya meslek grubuna bağlı değildir; herhangi bir kişi entelektüel olarak kabul edilebilir, eğitim seviyesi veya meslekten bağımsız olarak, önemli düşünsel katkılarda bulunma potansiyeline sahip olabilir.

Entelektüel terimi, farklı kültürlerde ve dönemlerde farklı anlamlar taşıyabilir, ancak genel olarak bilgiye, düşünceye ve kültüre değer veren ve bu alanlarda katkıda bulunmaya çalışan kişileri tanımlamak için kullanılır.

Entelektüel Bireyin Özellikleri ve Nitelikleri

Entelektüel bir birey, genellikle bilgiye açık, düşünmeye meyilli, öğrenmeye istekli ve entelektüel faaliyetlere ilgi gösteren bir kişiyi tanımlar.

İşte entelektüel bir bireyin özellikleri ve nitelikleri:

 1. Meraklı ve Öğrenmeye İstekli: Entelektüel bireyler, dünya hakkında meraklıdır ve öğrenmeye her zaman isteklidirler. Farklı konularda bilgi edinmek ve öğrenmek onlar için bir yaşam tarzıdır.
 2. Eleştirel Düşünme Yeteneği: Entelektüel bireyler, bilgiyi sorgulayabilme yeteneğine sahiptirler. Eleştirel düşünme, bilgiyi analiz etme, mantıklı sonuçlara varma ve farklı perspektifleri değerlendirme yeteneği anlamına gelir.
 3. Geniş Kültürel Bilgi: Entelektüel bireyler, sanat, tarih, edebiyat, bilim ve diğer birçok konuda geniş bir kültürel bilgiye sahip olma eğilimindedirler. Bu, farklı konularda derinlemesine konuşma ve düşünme yetenekleriyle sonuçlanabilir.
 4. Okuma Alışkanlığı: Kitap okuma ve yazılı kaynakları araştırma, entelektüel bireylerin yaşam tarzının bir parçasıdır. Kitaplar, makaleler ve diğer yazılı materyaller, onların bilgi tabanını genişletmelerine yardımcı olur.
 5. Empati Yeteneği: Entelektüel bireyler, başkalarının perspektifini anlama ve empati yapabilme yeteneğine sahiptirler. Farklı insanların düşüncelerini ve duygularını anlamak, onların görüşlerini daha iyi değerlendirmelerine olanak tanır.
 6. Soru Sorma Becerisi: Entelektüel bireyler, sürekli olarak soru sorma alışkanlığına sahiptirler. Bilgiyi derinlemesine anlamak ve yeni şeyler öğrenmek için soruları kullanırlar.
 7. Özgün Düşünce: Entelektüel bireyler, kendi düşüncelerini geliştirme ve özgün fikirler ortaya koyma yeteneğine sahiptirler. Bilgiyi sadece tüketmekle kalmazlar, aynı zamanda yeni perspektifler sunabilirler.
 8. Sürekli Gelişim İsteği: Entelektüel bireyler, kendilerini sürekli olarak geliştirmek ve öğrenmek isteği taşırlar. Yeni beceriler öğrenme ve mevcut becerilerini iyileştirme konusunda motivasyonludurlar.
 9. Tartışma Yeteneği: Entelektüel bireyler, fikirlerini açıkça ifade edebilme ve mantıklı bir şekilde tartışabilme yeteneğine sahiptirler. Farklı görüşleri dinlemeye ve değerlendirmeye açıktırlar.
 10. Bilgiyi Pratikte Kullanma: Entelektüel bireyler, edindikleri bilgiyi pratikte kullanma yeteneğine sahiptirler. Bilgiyi sadece teorik olarak değil, aynı zamanda günlük yaşamlarında da uygulama eğilimindedirler.

Entelektüel bireyler, bu nitelikleri ve özellikleri bir araya getirerek kendilerini sürekli olarak geliştirirler ve toplumlarına katkıda bulunurlar. Ancak unutulmamalıdır ki entelektüellik, sürekli bir çaba ve öğrenme süreci gerektirir.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir